USTC/NSRL
Hefei, Anhui, People's Republic of China
Author
Huang, Z.
Li, C.
Li, J.Y.
Lin, L.
Liu, G.
Liu, Y.T.
Song, Y.
Wan, K.
Wang, J.G.
Wang, L.
Xuan, K.